Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Algebraïsch redeneren met de hangmobiel (B9)

Apr 8, 2022, 1:45 PM
1h
B9

B9

Dynamische didaktiek Workshops

Speaker

Mara Otten (Hogeschool IPABO, Amsterdam )

Description

Kamer: B9

Om algebraïsch redeneren met betrekking tot het oplossen van vergelijkingen uit te lokken, hebben we een hangmobiel (zie afbeelding) ontwikkeld. Dit is een balansmodel bestaande uit een horizontale balk met aan weerszijden twee kettingen met gekleurde balletjes van verschillende gewichten. De hangmobiel is in evenwicht en de balk hangt recht/horizontaal als alle balletjes aan de ene kant samen gelijk zijn aan de balletjes aan de andere kant. Leerlingen kunnen balletjes erbij hangen of eraf halen en zo kan de hangmobiel in balans blijven of juist uit balans gaan. Tijdens het werken met de hangmobiel doen leerlingen fysieke ervaringen op met het begrip gelijkheid, een cruciaal begrip voor het oplossen van vergelijkingen. Binnen de embodied cognition theorie worden deze lichamelijke ervaringen als essentieel gezien voor het leren.
Tijdens de bijeenkomst op de NWD ervaren deelnemers aan den lijve welke algebraïsche strategieën uitgelokt worden tijdens het werken met de hangmobiel. Daarnaast zal ik tijdens de bijeenkomst een deel van de resultaten van mijn promotieonderzoek presenteren. In dit onderzoek hebben we het redeneren van leerlingen uit groep 7 over vergelijkingen uitgelokt door ze te laten werken met de hangmobiel. NWD deelnemers krijgen inzicht in hoe het redeneren van leerlingen over vergelijkingen gestimuleerd kan worden door gebruik te maken van dit model en hoe met deze aanpak de basis voor het oplossen van (formele) vergelijkingen gelegd kan worden. Deze inzichten zijn interessant voor (docenten uit) zowel het primair onderwijs als (de onderbouw van) het voortgezet onderwijs.

Presentation materials

There are no materials yet.