Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Chaos, fractalen en kettingbreuken (C31)

Apr 8, 2022, 1:45 PM
45m
C31

C31

Foute getallen, plaatjes en statistiek Workshops

Speaker

Charlene Kalle (Mathematisch Instituut, Universiteit Leiden)

Description

Kamer: C31

Chaostheorie, bekend van het butterfly effect, omschrijft het gedrag van bepaalde processen die zich ontwikkelen in de tijd, zoals het weer of een pandemie. Objecten die exacte kopieën van zichzelf bevatten, zoals bijvoorbeeld bij het Droste-effect, heten fractalen. Kettingbreuken zijn (on)eindige herhalingen van breuken in breuken en kunnen gebruikt worden om goede rationale benaderingen van irrationale getallen te vinden. Wat deze drie onderwerpen met elkaar te maken hebben, zien we tijdens deze lezing.

Presentation materials

There are no materials yet.