Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Algebraïsche oppervlakken gewikkeld door een kromme (E1)

Apr 8, 2022, 1:45 PM
1h
Oppervlakken in de ruimte Workshops

Speaker

Marta Pieropan (Mathematisch Instituut - Universiteit Utrecht )

Description

Kamer: E1

De cilinder kan worden geconstrueerd uitgaande van twee krommen: een cirkel en een lijn loodrecht op het vlak waar de cirkel ligt. De cilinder wordt dan verkregen door de cirkel langs de lijn te verplaatsen (translatie), of equivalent, door de lijn langs de cirkel te verplaatsen (rotatie). Deze twee bewerkingen, translatie en rotatie genoemd, kunnen worden gebruikt om een verscheidenheid aan meer geavanceerde oppervlakken te construeren, beginnend met krommen zoals parabolen, hyperbolen enz. In deze workshop zullen we de algebra, analyse en meetkunde achter dergelijke constructies herontdekken, beginnend vanaf concrete voorbeelden zoals de paraboloïde en de hyperboloïde. Ten slotte zal ik uitleggen hoe een algemene parametrische kromme langs een andere kan worden verplaatst om een wikkeloppervlak te verkrijgen.

Presentation materials

There are no materials yet.