Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

De wiskunde achter een radarantenne (C29)

Apr 8, 2022, 1:45 PM
45m
Wiskunde in de openbare ruimte Workshops

Speaker

Dennis Boersma (Thales Nederland bv)

Description

Kamer: C29

Een radar (RAdio Detection And Ranging) detecteert en bepaalt de positie van objecten rond de radar met behulp van radiogolven. Een antenne zet een elektrische stroom om in radiogolven (zenden) of zet radiogolven om in een elektrische stroom (ontvangen).
Het klassieke beeld bij een radarantenne is een ronddraaiende komvormige gaasstructuur of metalen plaat. Feitelijk is dit een reflector en staat de eigenlijke antenne op een arm voor de reflector. De vorm van de reflector en de positie van de antenne ten opzichte van de reflector zijn met wiskundige begrippen en formules te bepalen en begrijpen.
Moderne radarantennes zijn vlakke platen met heel veel kleine antennes. De eigenschappen van deze antenne-arrays worden bepaald door real-time uitgevoerde berekeningen achter de antennes. Ook daar komt de nodige wiskunde bij kijken.
Deze lezing werpt letterlijk en figuurlijk een blik op de wiskunde achter de radarantenne.

Presentation materials

There are no materials yet.