Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Wiskundige denk- en werkwijzen in de vmbo-examens (C30)

Apr 8, 2022, 1:45 PM
45m
varia Workshops

Speakers

Melanie Steentjes (CITO) Irene van Stiphout (CITO)

Description

Kamer: C30

Zowel in curriculum.nu als in de vernieuwingscommissie vmbo is aandacht voor wiskundige denk- en werkwijzen. Daarom heeft Cito het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar welke wiskundige denk- en werkwijzen voorkomen in de huidige vmbo-examens en hoe vaak.
Hiervoor zijn begrippen als wiskundig probleem oplossen, abstraheren, logisch redeneren, modelleren uitgewerkt voor de vmbo-examens. Vervolgens is gekeken hoe vaak opgaven daar een beroep op doen.
In deze workshop laten we zien wat we hebben gevonden en brainstormen we met elkaar over mogelijke aanvullingen van vraagtypen op de huidige manier van vragen in de examens.

Presentation materials

There are no materials yet.