Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Afschuivingen zijn de oplossing (C31)

Apr 8, 2022, 3:15 PM
1h 30m
Dimensies Workshops

Speaker

Roland van der Veen (Rijksuniversiteit Groningen)

Description

Kamer: C31

Stelsels lineaire vergelijkingen oplossen is een van de centrale technieken in de wiskunde. Daarom leren we al vroeg hoe je zo'n stelsel aan kunt pakken door "te vegen met rijen", Gaussische eliminatie. Maar wat gebeurt er meetkundig als je een stelsel oplost? Hoe kunnen we dit proces visualiseren? In de illustratie geven we een eerste indruk voor het simpele geval x+2y=6, x+3y=3, maar wat als je stelsel miljoenen variabelen heeft?
De bedoeling van deze workshop is om onder begeleiding zelf aan de slag te gaan met meetkunde en lineaire algebra in hoge dimensies. Onze gids op deze reis zijn de afschuivingen (Engels shear transformation). We zullen zien hoe afschuivingen werken en wat ze met lineaire stelsels te maken hebben. Ze vormen ook de basis voor ons begrip van inhoud en oppervlakte, determinanten en uitwendige algebra.

Presentation materials

There are no materials yet.