Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Een Black Box vol data! (E3)

Apr 8, 2022, 3:15 PM
1h 30m
Dynamische didaktiek Workshops

Speaker

Marianne van Dijke (Universiteit Utrecht (en CSG Prins Maurits te Middelharnis))

Description

Kamer: E3

Hoeveel gele balletjes zitten er in de Black Box? Experimenteren met een Black Box biedt inspirerende mogelijkheden om steekproefdata te introduceren!
Dagelijks worden we via de media overladen met statistische informatie, denk aan COVID-19. Veel van deze statistieken zijn gebaseerd op steekproefdata. Wat zeggen deze getallen en statistieken? En met welke zekerheid kunnen we uitspraken doen? Tijdens deze sessie wordt onderwijsmateriaal gepresenteerd – bestaande uit een fysieke Black Box met balletjes in combinatie met simulatiesoftware – om leerlingen te introduceren met steekproeven en populaties. Het basisidee is herkenbaar en laagdrempelig. Leerlingen maken op eenvoudige wijze kennis met steekproefvariatie, veelvoorkomende resultaten, en uitschieters. Het materiaal nodigt echter uit om ook de ingewikkelder statistiek te benaderen - denk aan hypothesetoetsen, 95% betrouwbaarheidsintervallen en het vergelijken van groepen in de bovenbouw VO. Tijdens deze workshop gaan we aan de slag met concrete lesideeën. Een aanrader om leerlingen in het VO meer data-vaardig te maken!
Marianne van Dijke promoveerde op 30 juni 2021 op een studie naar het introduceren van steekproeven in het statistiekonderwijs van de Vwo onderbouw. In deze sessie wordt gepresenteerd hoe dit basisidee ook in andere jaarlagen en niveaus ingezet kan worden

Presentation materials

There are no materials yet.