Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Een leerlijn algebraïsche vaardigheden wiskunde A in de bovenbouw VWO (B17/19)

Apr 8, 2022, 3:15 PM
1h 30m
docentenprijs Workshops

Speakers

Peter Kop (Iclon en Alfrink College Zoetermeer) Erik van Barneveld (Iclon en Alfrink College Zoetermeer)

Description

Kamer: B17/19

In de afgelopen twee jaar hebben docenten van de GSGLeoVroman gewerkt aan een wiskunde A methode voor de bovenbouw. Op basis van een aantal ontwerpprincipes zijn een aantal havo en vwo-katernen geschreven. In de katernen wordt een paragraaf gestart met een of meerdere centrale vragen. Om leerlingen te ondersteunen bij deze centrale vragen zijn verkennende opgaven gemaakt die bestudeerd kunnen/moeten worden als leerlingen problemen ondervinden bij de centrale vragen. Na mogelijke antwoorden op de centrale vragen volgt een korte theorie waarin aangegeven wordt wat ‘onthouden’ moet worden. Hierna volgen oefenopdrachten waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen standaardopgaven en opgaven die een beroep doen op probleemaanpak. Deze probleemaanpak wordt expliciet gemaakt in een paragraaf over Probleemaanpak en Gemengde Opgaven. De katernen worden afgesloten met een diagnostische toets en formatieve opdrachten.
In een vervolg op deze katernen zijn nu voor het VWO een drietal katernen over algebraïsche vaardigheden geschreven, die ook bovengenoemde structuur hebben. De min of meer identieke inhoudsopgaven voor klas 4, 5, en 6 geeft een concentrische opbouw door de jaren heen. In klas 4 wordt gestart met betekenisvolle situaties en met redeneren met en over formules, waardoor het algebraïsch werken met formele rekenregels uitgesteld wordt. De expliciete aandacht aan inzicht in algebraïsche formules is gebaseerd op het onderzoek naar het onderwijzen van symbol sense van Peter Kop. Met deze aanpak, die zich onderscheidt van andere gangbare wiskundemethoden in het voortgezet onderwijs, mikken we op het ontwikkelen van begrip van een beperkte set algebraïsche rekenregels die vervolgens zowel bij standaardopgaven als ook bij niet-standaardopgaven ingezet moeten worden.
In de workshop lichten we onze visie en keuzen toe en gaan deelnemers met het materiaal aan de slag. Ervaringen met dit materiaal en met eigen algebra onderwijs worden uitgewisseld, waarbij de focus ligt op het delen van succes-ervaringen.

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2020/10/vriendschap-sluiten-met-algebraische-formules

Presentation materials

There are no materials yet.