Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Wiskunde en maatschappelijk-relevante problemen (Assamblea)

Apr 8, 2022, 3:15 PM
1h 30m
varia Workshops

Speakers

Michiel Doorman (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht) Wijers Monica (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht)

Description

Kamer: Assamblea

Maatschappelijke problemen rond afval, klimaat en de energietransitie lijken ver af te staan van de wiskundeles. Toch is het mogelijk om ook deze onderwerpen daar een plek te geven en te benutten om de relevantie van wiskunde te benadrukken. Voor de OnderbouwWiskundeDag hebben we een opdracht rond afval ontworpen waar leerlingen een dag lang aan gewerkt hebben. Hierbij stelden leerlingen een vraag op die relevant is voor de omgeving van de school en wiskundig interessant, en ze voerden het onderzoek uit. De uitdaging voor de docent is hoe je ervoor zorgt dat zij in beperkte tijd een resultaat kunnen bereiken. Tijdens deze workshop gaan jullie zelf aan de slag met “co-creatie” rond een onderwerp dat geschikt is om door leerlingen uit te voeren: het samen zoeken naar een duurzaamheidsvraagstuk met wiskundige elementen, mogelijke oplossingen en een plan om dit vraagstuk aan te pakken. We delen onze ervaringen met de OnderbouwWiskundeDag en met een onderzoek naar het opzetten van zulke school-communityprojecten in het Europese MOST-project. We bespreken manieren om dit soort activiteiten in de reguliere wiskundeles aan de orde te laten komen. Aan het einde van deze workshop ben je een co-creatie ervaring rijker, heb je een aantal ideeën over duurzaamheidsvraagstukken die bruikbaar zijn op school in de wiskundeles, en over mogelijke werkvormen om deze ideeën om te zetten in actie.

https://wiskundeinteams.sites.uu.nl/evenementen/onderbouwwiskundedag/

https://elbd.sites.uu.nl/2020/03/13/most/

Presentation materials

There are no materials yet.