Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Wiskundeplezier, verander je mindset door te durven, doen én begrijpen (S2)

Apr 9, 2022, 9:15 AM
1h
Dynamische didaktiek Workshops

Speaker

Erik van Haren (Wiskundepsycholoog)

Description

Wiskundeplezier is het gevoel van geluk dat je ervaart wanneer je spelenderwijs en vol vertrouwen op zoek gaat naar 'de waarheid'.
In deze masterclass neemt Erik van Haren, dé Wiskundepsycholoog, je mee in een reis door het brein. De verbindingen die hij legt tussen pedagogiek, psychologie en (vak)didactiek zet je aan het denken en zal je een vernieuwde blik geven op het leerproces. Wiskundeplezier geeft handvatten aan iedereen die zichzelf maar vooral zijn/haar leerlingen wil helpen ontwikkelen.

De onderwerpen die aan bod zullen komen:
DURVEN
- Hoe onnatuurlijk onderwijs een bron is voor psychische problemen (reken-wiskunde angst) en wat een natuurlijke manier is om dit te voorkomen.
- De kracht van het herkaderen van de betekenis die je geeft aan gebeurtenissen en emoties.
- Bewust maken van ons natuurlijk gevoel voor getallen en onze gevoeligheid voor wiskundige verrassingen.
DOEN
- Autonomie ondersteunen: activerende werkvormen die effectief betrokkenheid bevorderen.
- Betekenisvol reken-wiskunde onderwijs en spelenderwijs leren.
- Het belang van inzicht in elk creatief en diepgaand leerproces
BEGRIJPEN
- De drie hulpbronnen waarmee je een bereidwilligheid tot denken kunt stimuleren: kwetsbaarheid, nieuwsgierigheid en openheid.
- Het nut van het onthullen van een verborgen gedachtegang.
- Wiskundeplezier als avontuur: productief vastzitten, de illusie van de eerste ontdekking, onnodig moeilijk werk vermijden

Tijdens deze masterclass gaan we aan de slag met de psychologie die het leren bevordert aan de hand van de drie eenheid DURVEN-DOEN-BEGRIJPEN:
- voorbeelden van leerblokkades uit de lespraktijk analyseren (herkennen en erkennen)
- praktijkvoorbeelden van wiskundeplezier aan de hand van materiaal van Mathplay

Het bijwonen van deze masterclass zal je op een begrijpelijke manier waardevolle inzichten opleveren die direct toepasbaar zijn en waarmee je met gemak een grote verscheidenheid aan problemen van kinderen in de wiskundeles kunt 'oplossen'.

Presentation materials

There are no materials yet.