Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Nulpunten van Littlewood-polynomen: waar complexe getallen, fractalen en middeleeuwse poëzie samenkomen (C30)

Apr 9, 2022, 9:15 AM
1h
Complexe getallen Workshops

Speakers

Gunther Cornelissen (Mathematisch Instituut, Universiteit Utrecht) David Hokken (Mathematisch Instituut, Universiteit Utrecht)

Description

In deze workshop gaan we aan de slag met complexe getallen. We gaan plots maken van de complexe nulpunten van polynomen met kleine gehele getallen als coëfficiënten, zogenaamde “Littlewood-polynomen”. Het resultaat ziet er verrassend ingewikkeld en factaal-achtig uit. Naar aanleiding hiervan bespreken we een aantal recente stellingen over dergelijke polynomen en de bijbehorende plots, en eindigen met een stukje eigen onderzoek, waarbij plotseling “Queneau-getallen” opduiken, die oorspronkelijk zijn voortgekomen uit de rijmvorm van een gedicht uit de 12e eeuw.
Deelnemers wordt aangeraden om een laptop mee te brengen (eventueel in paren): daarmee kan je zelf aan de slag in een online werkblad in CoCalc. Dit werkblad kan later ook in de klas worden gebruikt om leerlingen te laten kennis maken met de verrassende “Schoonheid van (complexe) wortels” (J. Baez)

Presentation materials

There are no materials yet.