Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Wiskundige discussies in groepjes (C32)

Apr 9, 2022, 9:15 AM
45m
Dynamische didaktiek Workshops

Speaker

Sharon Calor (Open Schoolgemeenschap Bijlmer/ FOO, Hogeschool van Amsterdam/ FGB, Vrije Universiteit)

Description

Kunnen leerlingen wiskunde van elkaar in een groepje leren? Het antwoord is ja. Maar hoe gebeurt dat dan? Dat gebeurt bijvoorbeeld doordat leerlingen elkaar uitleggen of kritiek op elkaars denkwerk geven. Als je iets over wiskunde uitlegt, denk je eerst na over hoe je dat zelf hebt geleerd. Dat verdiept je eigen denken. Als een ander kritiek op je denkwerk heeft, denk je na over de kritiek en verantwoord je je werk. Als de kritiek gegrond is, leidt het misschien wel tot reconstructie van je denkwerk. Niet alle soorten opdrachten leiden automatisch tot dit soort wiskundige discussies. Er bestaan ontwerpprincipes voor groepsopdrachten die wel tot discussiëren leiden. Hoe je (zelf) groepsopdrachten kan maken komt aan de orde in deze voordracht.
Nog een interessante vraag is hoe leraren leerlingen zouden kunnen begeleiden tijdens deze wiskundige discussies. Groepjes vragen weleens hulp van een docent. Hoe help je? Richt je je op het proces door leerlingen te vragen elkaar uit te leggen? Of richt je je op de inhoud, de wiskunde? Een combinatie van de twee zou natuurlijk ook kunnen. Hulp op maat geven wordt scaffolden genoemd.
Hoe je hulp aan groepjes kan geven is onderdeel van mijn promotieonderzoek aan de Universiteit van Amsterdam. In deze voordracht ga ik ook daar dieper op in.

Presentation materials

There are no materials yet.