Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Fun met functies (B17/19)

Apr 9, 2022, 9:15 AM
1h
Functioneel Denken Workshops

Speakers

Paul Drijvers (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht) Rogier Bos (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht) Hang Wei (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht) Gerben van de Hoek (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht)

Description

Variabelen, hun relaties en functies lopen als een rode draad door het wiskundeonderwijs. Het begint al als leerlingen leren patronen te herkennen, en die in de brugklas in formules leren uit te drukken. Het werkt door tot de introductie van functienotatie f(x) en het gebruik van de kettingregel voor differentiëren. Binnen het EU Erasmus+ FunThink project worden innovatieve methoden ontwikkeld om een meer samenhangende leerlijn te ontwerpen, om het wiskundig begrip van leerlingen om dit gebied te verdiepen, en om het leren hierover leuker te maken. We maken daarbij gebruik van nieuwe digitale tools en verfrissende ideeën over embodiment – hoe betrek je beweging in het leren van wiskunde?
Deze workshop biedt een hand-on kennismaking met deze methoden. Je gaat aan de slag met de opdrachten, en we bespreken wat je in klas kunt verwachten, en we stippen aan welke theoretische ideeën over “functioneel denken” erachter steken. Kort gezegd: let’s have some fun(cties)!

http://funthink.eu/

Presentation materials

There are no materials yet.