Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Minimaaloppervlakken en extremumproblemen via zeepvliezen (C29)

Apr 9, 2022, 9:15 AM
1h
Oppervlakken in de ruimte Workshops

Speaker

Stijn Symens (Universiteit Antwerpen)

Description

In deze workshop kijken we naar de eigenschappen die zeepbellen en -vliezen hebben en hoe de natuur zelf de oplossing vindt voor een aantal wiskundig interessante probleempjes. Welke meetkundige vormen hebben een minimale oppervlakte als er aan bepaalde randvoorwaarden voldaan is? Dit levert ook enkele extremumvraagstukken op die aan de hand van eenvoudige afgeleiden kunnen bepaald worden, maar evengoed komen er enkele meetkundige eigenschappen aan bod deze extremumproblemen ook oplossen.
De workshop wordt visueel ondersteund door enkele zeep-experimenten die tijdens de sessie worden uitgevoerd en die makkelijk te herhalen zijn voor je eigen klas.

Presentation materials

There are no materials yet.