Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Vastgelopen? Je kunt de boom in! (E1)

Apr 8, 2022, 3:15 PM
1h 30m
Dynamische didaktiek Workshops

Speakers

Theo van den Boogaart (Hogeschool Utrecht) Rogier Bos (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht)

Description

Kamer: E1

Een probleem is pas problematisch, als het niet meteen lukt. Oftewel, bij een beetje leuk probleem loopt tenminste de halve klas vast. En hoe ga je die dan allemaal tegelijk helpen? En wat doe je met studenten die tijdens het huiswerk vastlopen? Bij denkopgaven in het boek vind je vaak een hint erbij; maar dat kan dus beter, denken wij!

In deze workshop introduceren we de notie van heuristiekboom en een mooie tool om die digitaal te ontwerpen en gebruiken, zie https://edspace.nl/hboom/. Het is niet alleen een stel hintkaartjes in de vorm van een boom, maar heeft de ambitie het wiskundig denken van de leerlingen op een hoger plan te brengen door aandacht voor de concepten, technieken, en heuristieken van een onderwerp.

Nadat je enkele voorbeelden hebt gezien, en we de theorie hebben besproken, ga je zelf aan de slag om een heuristiekboom te maken: oftewel meteen resultaat voor in de klas na het weekend. Als de leerlingen dan vastlopen, dan kunnen ze de boom in!

Primary authors

Theo van den Boogaart (Hogeschool Utrecht) Rogier Bos (Freudenthal Instituut, Universiteit Utrecht)

Presentation materials

There are no materials yet.