Apr 8 – 9, 2022
NH Noordwijk Conference Centre Leeuwenhorst
Europe/Amsterdam timezone

Beeldrectificatie van digitale foto’s (C23)

Apr 9, 2022, 9:15 AM
45m
Meetkundige transformaties Workshops

Speaker

André Heck (Korteweg-de Vries Instituut, Universiteit van Amsterdam)

Description

Door perspectivische vervorming van objecten op digitale foto’s en videoclips is het niet eenvoudig om afstanden, hoeken, en snelheden te meten. Maar met kennis van projectieve meetkunde en de afgebeelde wereld is veel mogelijk. Soms helpt het om een speciaal object aan de afgebeelde scene toe te voegen, zoals bijvoorbeeld een perspectiefvierkant op een misdaadplek.
Projectieve wiskunde is de grondslag voor meetkundige computervisie, het vakgebied dat zich o.a. bezig houdt met manipulaties van digitale beelden zoals beeldrectificatie en beeldreconstructie. Deze manipulaties komen uiteindelijk altijd neer op het toepassen van projectieve transformaties op originele beelden. In de lezing ligt de nadruk op beeldrectificatie, d.w.z. het ‘recht zetten’ van een digitaal beeld zodanig dat afstanden en hoeken hierin gemakkelijk bepaald kunnen worden. De wiskunde achter beeldrectificatie wordt besproken. Ook is er aandacht voor het toepassen van beeldrectificatie via software zoals Photoshop en Coach, alsmede voor het zelf implementeren in Python van projectieve transformaties van digitale beelden m.b.v. de OpenCV bibliotheek.
Voorkennis op het gebied van wiskunde of informatica hoger dan bovenbouw van het voortgezet onderwijs is niet vereist voor de lezing; interesse of nieuwsgierigheid naar het onderwerp volstaat en de behandelde wiskunde ligt ook niet buiten bereik van scholieren.

Presentation materials

There are no materials yet.